1. Registrace:

Pro vstup či využití určitých součástí stránek www.jaksestatmilionarem.cz a služeb www.jaksestatmilionarem.cz se vyžaduje registrace

  • zaregistrovat se může i takový návštěvník stránek www.jaksestatmilionarem.cz, který tyto stránky ani služby (zatím) nehodlá využívat.
  • pro registraci se využívá formulář na přihlášení a registraci v pravém horním rohu stránky
  • registrace není zpoplatněna
  • při registraci vyžaduje provozovatel email registrovaného. Registrovaný je povinen sdělovat údaje pravdivě a úplně

V případě pochybností o totožnosti registrovaného může redakce vyžadovat doložení pravosti uvedených údajů. Během této doby bude účet registrovaného
pozastaven. Při poskytnutí falešných údajů bude účet trvale zablokován a uživateli nebude umožněna další registrace.

Vícenásobná registrace není povolena, provozovatel má právo smazat duplicitní účty.

2. Přihlášení pomocí aplikace Jak se stát milionářem pro Google a Facebook pomocí tlačítek Google Login a Facebook Login

Přihlášení pomocí těchto tlačítek je bráno stejně jako registrace (kap. 1). Veškeré údaje takto získané budou použity stejným způsobem jako v případě registrace.

3. Odběr novinek:

K odběru novinek je vyžadována platná e-mailová adresa patřící výhradně uživateli, který má zájem o poskytování novinek. Uživatel se k odběru přihlásí zadáním své e-mailové adresy do formuláře a kliknutím na tlačítko "Odběr novinek". Formulář je umístěn v levém horním rohu stránky.

4. Kontaktní formuláře:

Jsou formuláře umístěné zejména v článcích. Údaje a data zadané prostřednictvím těchto formulářů se řídí kapitolou 5 a bude s nimi nakládáno stejně jako v případě registrace.

5. Luxury Class s.r.o. si vyhrazuje právo:

  • kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení dosavadní registraci či odběr novinek zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci či odběr novinek, příp. registraci či odběr novinek s určitými údaji
  • užíváním stránek či poskytnutím údajů k registraci, k odběru novinek či v jakémkoliv kontaktním formuláři, návštěvník souhlasí s tím, aby je Luxury Class s.r.o. ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje zpracovávala, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro markentingové účely své vlastní a/nebo osob (jak právnických, tak fyzických), které Luxury Class s.r.o. přímo či nepřímo ovládá, či s nimi jinak spolupracuje. Tento souhlas je možné kdykoli odvolat. V takovém případě registraci Luxury Class s.r.o. zruší a odstraní příslušná uložená data.
  • provozovatel nenese zodpovědnost za činnost svých uživatelů


6. Návštěvník www.jaksestatmilionarem.cz se zavazuje:

  • při návštěvě stránek www.jaksestatmilionarem.cz dodržovat „návštěvní řád“ (viz. níže), a to jak obecný, tak zvláštní pro určité části či stránky, případné porušení může mít za následek zrušení registrace.
  • souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při registraci uživatele www.jaksestatmilionarem.cz a to zaškrtnutím pole „Souhlasím s pravidly“

 

7. Prohlášení: 

Veškeré informace poskytované na www.jaksestatmilionarem.cz mají za účel motivovat a inspirovat, neslouží v žádném případě coby konkrétní návody. Rozhodnutí řídit se jakýmkoliv článkem či obsahem na www.jaksestatmilionarem.cz, je rozhodnutí každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost.

 

8.Cookies

Abychom Vám mohli poskytovat více toho, co Vás zajímá, využívají naše stránky služby Google Analytics. Shromažďujeme tak Vaše demografické a zájmové údaje, používáme službu k remarketingu a funkci přehledů inzerce. Využíváme též následující služby: remarketing, publikum podle zájmů, vlastní publikum podle zájmů, publikum s pravděpodobným zájmem o koupi, podobné segmenty publika, demografické a geografické cílení.

Služba Google Analytics využívá soubory "cookies" (textové soubory ukládané do Vašeho počítače), které umožňují analýzu užívání našich stránek. Informace vygenerované ze souboru cookie včetně Vaší IP adresy, jsou přeneseny společností Google na servery do USA. Zpracování dat je anonymní (Vaše IP adresa není spojena s jakýmikoliv daty). Zároveň Google neobdržuje žádná Vaše citlivá data jako e-mail, jméno, telefonní číslo.

Pokud odmítáte používání souborů cookies pak můžete do Vašeho prohlížeče nainstalovat plugin, který užívání zamezí. Plugin ke stažení zde.

Používáním těchto stránek souhlasíte se zpracováním osobních údajů o Vás společností Google a to způsobem a k účelům výše uvedeným.

Více informací naleznete zde.


Luxury Class s.r.o. je oprávněna tato pravidla i jednotlivé návštěvní řády měnit, tyto změny jsou pro návštěvníky www.jaksestatmilionarem.cz závazné od okamžiku jejich zveřejnění.

 


 

Návštěvní řád internetových stránek www.jaksestatmilionarem.cz

1. Provozovatelem internetových stránek www.jaksestatmilionarem.cz, je společnost Luxury Class s.r.o., se sídlem Dřetovice 159, 273 42, Stehelčeves, IČO:02695651 DIČ:CZ02695651, Zapsáno u Městského soudu Praha odd. C vl. 222556.

2. Provozovatel žádá všechny návštěvníky internetových stránek www.jaksestatmilionarem.cz, aby se řádně seznámili s tímto návštěvním řádem, upravujícím podmínky přístupu a provozu těchto internetových stránek , a tyto stránky užívali jen poté, budou-li s tímto návštěvním řádem souhlasit.

3. Jakékoliv užití internetových stránek www.jaksestatmilionarem.cz, nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek www.jaksestatmilionarem.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti Luxury Class s.r.o., a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu těchto internetových stránek.

4. Na internetových stránkách www.jaksestatmilionarem jsou společností Luxury Class s.r.o. oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Luxury Class s.r.o.

5. Veškerý obsah internetových stránek www.jaksestatmilionarem.cz slouží pouze pro informaci. Obsah internetových stránek byl získán ze zdrojů, které společnost Luxury Class s.r.o. považuje za spolehlivé. Společnost Luxury Class s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah internetových stránek www.jaksestatmilionarem.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na internetových stránkách musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na těchto internetových stránkách.

6. Společnost Luxury Class s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetových stránek www.jaksestatmilionarem.cz.

7. Každý návštěvník užívá internetové stránky www.jaksestatmilionarem.cz na vlastní riziko. Společnost Luxury Class, s.r.o. neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a nebo úplné nefunkčnosti. Společnost Luxury Class s.r.o. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

8. Pokud se návštěvník pohybuje v části internetových stránek , které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla, pak jsou data poskytnutá návštěvníkem použita pro personifikaci takovýchto stránek a čerpaných služeb. V případě registrovaného přístupu má společnost Luxury Class s.r.o. právo používat údaje poskytnuté v této souvislosti návštěvníkem pro marketingové účely v rámci společnosti Luxury Class, s.r.o. či pro jiné účely, související s podnikáním společnosti. 

9. Společnost Luxury Class, s.r.o. je oprávněna se spojit s registrovanými návštěvníky za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti jimi poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

10. Pokud není výslovně uvedeno jinak, je Návštěvní řád platný a účinný dnem jeho prvotního uveřejnění na internetových stránkách. Společnost Luxury Class s.r.o. si vyhrazuje právo tento Návštěvní řád kdykoliv změnit. Tento Návštěvní řád je platný a účinný od 1.7.2014

Redakce
Autor: Redakce
O autorovi
Radost, štěstí a peníze nejsou jen pro vyvolené. Jsme online magazín, který Vám pomůže v osobním růstu. Podporujeme každého s chuťí pohnout svým životem.