1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji souhlas společnosti Luxury Class s.r.o. IČ 02695651, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222556 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, název společnosti, e-mail, telefonní číslo (dále jen „Osobní údaje“) a IP adresu.

Právním základem zpracování Osobních údajů je tento souhlas. Na základě tohoto souhlasu je Správce oprávněn zpracovávat Osobní údaje nutné pro marketingové účely správce. Tj. zejména nabízení vlastních služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, kurzech a publikovaných zprávách. Osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu maximálně 10 let.

Dále uděluji souhlas s tím, že Správce může na základě Osobních údajů provádět profilování a zpracovávat je také za použití automatizovaných postupů. To znamená, že při použití uvedených postupů mohou být osobní údaje automaticky zpracovávány takovým způsobem, aby byly uživatelům poskytovány výhody a nabídky odpovídající jejich preferencím.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem a dále prostřednictvím třetích subjektů, které budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny.

Beru na vědomí, že podle Nařízení mám právo: vzít souhlas kdykoliv zpět; požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů; na přenositelnost údajů; v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

2. Zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . V takovém případě registraci Správce zruší a odstraní příslušná uložená data.

3. Odběr novinek:

K odběru novinek je vyžadována platná e-mailová adresa patřící výhradně uživateli, který má zájem o poskytování novinek. Uživatel se k odběru přihlásí zadáním své e-mailové adresy do formuláře a potvrzením souhlasu s pravidly.


4. Návštěvník www.jaksestatmilionarem.cz se zavazuje:

  • při návštěvě stránek www.jaksestatmilionarem.cz dodržovat „návštěvní řád“ (viz. níže), a to jak obecný, tak zvláštní pro určité části či stránky, případné porušení může mít za následek zrušení registrace či blokaci uživatele

 

5. Prohlášení: 

Veškeré informace poskytované na www.jaksestatmilionarem.cz mají za účel motivovat a inspirovat, neslouží v žádném případě coby konkrétní návody. Rozhodnutí řídit se jakýmkoliv článkem či obsahem na www.jaksestatmilionarem.cz, je rozhodnutí každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Luxury Class s.r.o. nenese zodpovědnost za činnost svých uživatelů.

 

6.Cookies

Abychom Vám mohli poskytovat více toho, co Vás zajímá, využívají naše stránky služby Google Analytics. Shromažďujeme tak Vaše demografické a zájmové údaje, používáme službu k remarketingu a funkci přehledů inzerce. Využíváme též následující služby: remarketing, publikum podle zájmů, vlastní publikum podle zájmů, publikum s pravděpodobným zájmem o koupi, podobné segmenty publika, demografické a geografické cílení.

Služba Google Analytics využívá soubory "cookies" (textové soubory ukládané do Vašeho počítače), které umožňují analýzu užívání našich stránek. Informace vygenerované ze souboru cookie včetně Vaší IP adresy, jsou přeneseny společností Google na servery do USA. Zpracování dat je anonymní (Vaše IP adresa není spojena s jakýmikoliv daty). Zároveň Google neobdržuje žádná Vaše citlivá data jako e-mail, jméno, telefonní číslo.

Pokud odmítáte používání souborů cookies pak můžete do Vašeho prohlížeče nainstalovat plugin, který užívání zamezí. Plugin ke stažení zde.

Používáním těchto stránek souhlasíte se zpracováním osobních údajů o Vás společností Google a to způsobem a k účelům výše uvedeným.

Více informací naleznete zde.

 

7. Reklamy a inzerce

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s a Adwords od služby spoečnosti Google. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s a Google.


Luxury Class s.r.o. je oprávněna tato pravidla i jednotlivé návštěvní řády měnit, tyto změny jsou pro návštěvníky www.jaksestatmilionarem.cz závazné od okamžiku jejich zveřejnění.

 


 

Návštěvní řád internetových stránek www.jaksestatmilionarem.cz

1. Provozovatelem internetových stránek www.jaksestatmilionarem.cz, je společnost Luxury Class s.r.o., se sídlem Dřetovice 159, 273 42, Stehelčeves, IČO:02695651 DIČ:CZ02695651, Zapsáno u Městského soudu Praha odd. C vl. 222556.

2. Provozovatel žádá všechny návštěvníky internetových stránek www.jaksestatmilionarem.cz, aby se řádně seznámili s tímto návštěvním řádem, upravujícím podmínky přístupu a provozu těchto internetových stránek , a tyto stránky užívali jen poté, budou-li s tímto návštěvním řádem souhlasit.

3. Jakékoliv užití internetových stránek www.jaksestatmilionarem.cz, nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek www.jaksestatmilionarem.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti Luxury Class s.r.o., a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu těchto internetových stránek.

4. Na internetových stránkách www.jaksestatmilionarem jsou společností Luxury Class s.r.o. oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Luxury Class s.r.o.

5. Veškerý obsah internetových stránek www.jaksestatmilionarem.cz slouží pouze pro informaci. Obsah internetových stránek byl získán ze zdrojů, které společnost Luxury Class s.r.o. považuje za spolehlivé. Společnost Luxury Class s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah internetových stránek www.jaksestatmilionarem.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na internetových stránkách musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na těchto internetových stránkách.

6. Společnost Luxury Class s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetových stránek www.jaksestatmilionarem.cz.

7. Každý návštěvník užívá internetové stránky www.jaksestatmilionarem.cz na vlastní riziko. Společnost Luxury Class, s.r.o. neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a nebo úplné nefunkčnosti. Společnost Luxury Class s.r.o. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

8. Pokud se návštěvník pohybuje v části internetových stránek , které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla, pak jsou data poskytnutá návštěvníkem použita pro personifikaci takovýchto stránek a čerpaných služeb. V případě registrovaného přístupu má společnost Luxury Class s.r.o. právo používat údaje poskytnuté v této souvislosti návštěvníkem pro marketingové účely v rámci společnosti Luxury Class, s.r.o. či pro jiné účely, související s podnikáním společnosti. 

9. Společnost Luxury Class, s.r.o. je oprávněna se spojit s registrovanými návštěvníky za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti jimi poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

10. Pokud není výslovně uvedeno jinak, je Návštěvní řád platný a účinný dnem jeho prvotního uveřejnění na internetových stránkách. Společnost Luxury Class s.r.o. si vyhrazuje právo tento Návštěvní řád kdykoliv změnit. Tento Návštěvní řád je platný a účinný od 1.7.2014

Redakce
Autor: Redakce
O autorovi
Radost, štěstí a peníze nejsou jen pro vyvolené. Jsme online magazín, který Vám pomůže v osobním růstu. Podporujeme každého s chuťí pohnout svým životem.