V minulých dílech jsme vás uvedli do světa ochranných známek. V dnešním díle Patentové kanceláře se podíváme na jejich význam a co vám přinesou.

police

• Hlavním významem je vymezení se vůči konkurenci. Stejně tak vytyčení mantinelů, přes které konkurence nesmí.

• Nejzranitelnější oblastí podnikání jsou služby. Nemají žádné vlastní hmotné produkty, které by nesly dané označení. Prodejci jiných značek, zprostředkovatelé, servisy, poradenské firmy, stavební firmy, přepravní společnosti a mnoho dalších dávají všanc svoji kůži, svoji pověst, své dobré jméno. To vše je na rozdíl od výrobků mnohdy neopravitelné a nevyměnitelné. Taktéž nejsnadněji napodobitelné a zneužitelné. Bohužel i nejvíce podceňované. Proč si nechránit své dobré jméno a prestiž, když to zase tak moc nestojí? Šetření na nesprávném místě se obvykle prodraží.

• Ochranná známka slouží k jednoznačné a efektivní prezentaci výrobků a služeb na domácím i zahraničním trhu.

• Přes ochrannou známku ochraňte nejen logo s názvem vaší společnosti a jednotlivé výrobky, ale i pojmenování některé z vašich služeb, aby byla odlišena od stejných služeb konkurence. Jde o klienta, a pokud bude znát jednoduše zapamatovatelné označení služby, kterou chce, bude ji hledat dle jejího názvu. Tak se snadno dostane přímo k vám.

• Drze si dovolím tvrdit, že jakékoli náklady na reklamu a marketing jsou bez vlastnictví ochranné známky marným rozhazováním peněz, v nejlepším případě pouhým utrácením ve prospěch konkurence. Bez ohledu na obor činnosti.

• Uvádějte své výrobky a služby na trh již s označením používajícím známkové ochrany a mít tak zajištěnu obranu proti případnému nekalosoutěžnímu jednání. Může dojít např. k jednání, které se klasifikuje jako tzv. parazitování na pověsti. Příkladem je situace, kdy někdo použije cizí ochrannou známku jako vlastní firemní jméno třeba i nevědomě.

• Ochranné známky významně zhodnocují zboží či služby jimi označené a mají i nezanedbatelnou finanční hodnotu. Uvedený výčet je inspirací pro vaše významy. Zkuste si najít ten váš...

 

Patentová kancelář
Autor: Patentová kancelářWebsite: http://www.patentovakancelar.cz/
O autorovi
„Zachráníme vám TO, co každého vašeho potenciálního klienta zaujme na první pohled. Když TO nemáte, v podstatě nejste. Bez TOHO si vás všimne málokdo a už téměř nikdo si vás v záplavě ostatních nezapamatuje. Nemá si CO pamatovat a příště vás zase přehlédne. Bez TOHO o vás ani vyhledávač nezavadí. Kdo TO má, má úžasný a doslova hmatatelný náskok před konkurencí. Čím více TÍM zaujmete, tím více k vám proudí peníze. Čím více peněz, tím je TO silnější magnet na ještě větší peníze. Už je vám jasné, CO myslím? Ano, je to vaše OBCHODNÍ ZNAČKA! Vaše letenka do světa úspěchu. Cestujte po něm první třídou s námi. Vaše patentovakancelar.cz"