V minulých dílech jsme se věnovali základům ochranných známek, jejich významu a potřebě je využívat či ne. Dnes se dostáváme ke konkrétním typům ochranných známek a jejich funkce.

frog

Přednostní - okamžikem podání přihlášky získáváte právo přednosti před všemi, kdo by si chtěli vaše označení přihlásit také. Proto jednejte rychle, váháním dáváte prostor spekulantům a konkurenci.

Rozlišovací - usnadní zákazníkům výběr a orientaci v záplavě obdobného zboží nebo služeb od různých výrobců a poskytovatelů služeb. • Identifikační - zabezpečuje ochranu a záruku, že pod tímto označením zákazník získá zboží nebo službu mající stejný výrobní původ, osvědčené vlastnosti apod. Zbavuje zboží anonymity. Obzvláště přínosné pro exportéry a importéry.

Místopisná/zeměpisná - připojením názvu místa původu k obecnému názvu je větší příznačnost z hlediska kvality a vlastností. Označení, které tuto funkci z jakýchkoli příčin neplní, nemůže být takovou ochrannou známkou.

Soutěžní - ochranná známka je nástrojem k získání a udržení soutěžní pozice vůči dalším soutěžitelům v hospodářské soutěži. Vlastník ochranné známky není pro zákazníka anonymní a jsou-li jeho výrobky kvalitní, spojují si zákazníci jeho zboží právě s kvalitou a upřednostní je při výběru. Tím získá chráněný výrobek výhodu před konkurencí, jejíž výrobky nebo služby vykazují stejnou kvalitu, ale jsou pro zákazníka bezejmenné, neznámé.

Prorůstová - ochranná známka je velmi účinným podpůrným prostředkem, neboť je trvale spjata s určitým zbožím určitého výrobce nebo poskytovatele služeb, na kterého odkazuje. Vytváří se tím podmínky poptávky nejen pro jednotlivé výrobky či služby, ale i po ostatním zboží a službách označovaných touto ochrannou známkou.

Výdělečná - jedině vlastník ochranné známky je oprávněn ji užívat k označování produktů. Jiné osoby tak mohou učinit pouze s jeho prokazatelným souhlasem např. prostřednictvím úplatně získané licence, franšízy a podobně.

Daňová - právě skrze licenční poplatky a franšízu lze zcela legálně a jednoduše provádět daňovou optimalizaci ve společnosti, která licenci využívá. Zejména jde-li o vaši vlastní, nebo dceřinou společnost.

Propagační - slouží k tomu, aby se výrobek či služba dostala nezaměnitelně do podvědomí zákazníků. K tomu napomáhá i vhodně zvolená reklama. Nejúčinnější je zejména označení, které je krátké, snadno zapamatovatelné a stále se připomíná, je vtipné nebo jinak nápadité, dobře vyslovitelné v cizím jazyce a podobně.

Výlučná - nikdo jiný nemá právo užívání zapsané ochranné známky ani v případě, že působí v jiném kraji, či regionu. Dokonce i vlastník nezapsaného označení má právo na ochranu díky již zavedené známosti svého označení, pověsti a dobrému jménu.

Mediální - má značný vliv na efektivitu propagace uskutečněné prostřednictvím masmédií, především televize a tisku. Nemusíte se soustředit jen na jednotlivé produkty. Propagací známky se kampaň pro zákazníky stane přehlednější a pro vás výnosnější.

Garanční - ochranná známka je pomyslným garantem určité kvality a vlastností určitého výrobku či služby pro spotřebitele a uživatele.

Ochranná - je typická pro všechna průmyslová práva. Znamená, že konkrétní ochranná známka bude označovat právě ten výrobek či službu, které jsou nabízeny příslušným dodavatelem. Tato funkce eliminuje nekalosoutěžní chování konkurentů a zároveň posiluje právní jistotu výrobců a poskytovatelů služeb.

Právní - práva plynoucí z vlastnictví ochranných známek mají na rozdíl od ostatních odvětví práva velmi vysokou právní vymahatelnost a velmi rychlou vykonatelnost. Při porušení práv k ochranným známkám je velmi snadné doložit svá práva oproti tomu, kdo tato práva nemá. Vyhlášení předběžného opatření je tak v reálu otázkou maximálně jednoho týdne.

Celní - při kontrole Celní správou je snazší záchyt padělků a napodobenin.

Certifikační - tato funkce je významná především u kolektivních ochranných známek, a to v souvislosti s určitým dohledem nad užíváním kolektivní ochranné známky ze strany sdružení, jež je jejím vlastníkem a garantem kvality uživatele známky. Je tak dokladem důvěryhodnosti výrobku nebo služby označené danou známkou.

Stimulační - zvyšuje motivaci a zároveň zavazuje vlastníka ochranných známek k udržování a zlepšování zákazníky očekávaných vlastností zboží a služeb, opatřených jeho ochrannými známkami.

Hospodářská - hodnota ochranných známek roste bez ohledu na krize, propady a podobně. Jde o nehmotný majetek mnohdy tvořící podstatnou část celého jmění firmy.

Byrokratická - velmi blahodárně a účinně působí na různé až hrůzné úředníky, kteří bazírují na kdečem „nepodstatném pro chod firmy“ tím, že se o svůj nehmotný majetek prokazatelně staráte s péčí řádného hospodáře.

Slavnostní - jde o okázalou hrdost na známost výsledků vaší práce, na dobrou pověst vašeho podnikání, na úspěch vaší firmy i vaší osoby.

Povzbuzující - nástroj pochvaly vašeho snažení. Nic nepotěší více, než pochvala! Ale přiznejme si, kdo nás pochválí, když to neuděláme my sami? Takže se chvalte, zasloužíte si to!

Uvedl jsem souhrn bodů, který jistě není konečný a lze jej neustále doplňovat. Jistě vás napadne nejméně jeden další bod.

Vidíte další možnosti využití ochranných známek i ve svém podnikání? Věřím, že ano!!!

 

Patentová kancelář
Autor: Patentová kancelářWebsite: http://www.patentovakancelar.cz/
O autorovi
„Zachráníme vám TO, co každého vašeho potenciálního klienta zaujme na první pohled. Když TO nemáte, v podstatě nejste. Bez TOHO si vás všimne málokdo a už téměř nikdo si vás v záplavě ostatních nezapamatuje. Nemá si CO pamatovat a příště vás zase přehlédne. Bez TOHO o vás ani vyhledávač nezavadí. Kdo TO má, má úžasný a doslova hmatatelný náskok před konkurencí. Čím více TÍM zaujmete, tím více k vám proudí peníze. Čím více peněz, tím je TO silnější magnet na ještě větší peníze. Už je vám jasné, CO myslím? Ano, je to vaše OBCHODNÍ ZNAČKA! Vaše letenka do světa úspěchu. Cestujte po něm první třídou s námi. Vaše patentovakancelar.cz"