Jak jsem již uvedl dříve, za ochranné známky se mohou považovat veškerá charakteristická slova, písmena, číslice, kresby, obrázky, tvary, barvy, logotypy, etikety nebo jejich kombinace.

antique

Ochranná známka je slovní, kombinované, obrazové, prostorové označení nebo označení tvořené barvou, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby pocházející od různých výrobců nebo poskytovatelů služeb a je zapsáno ve známkovém rejstříku.

Zákon tedy rozeznává tyto druhy ochranných známek:

    • Slovní ochranná známka je tvořena z jednoho nebo více slov nebo souhrnu písmen, které lze za slovo považovat. Toto slovo musí být vyslovitelné a musí mít rozlišovací způsobilost. Slovní známka by měla být pokud možno krátká, zvučná a snadno zapamatovatelná. Může být provedena standardním nebo graficky upraveným písmem.

 

    • Kombinovaná ochranná známka je označení, v němž je spojen prvek slovní s prvkem obrazovým, příp. prostorovým v jeden celek. Obrázek i slovo by na sebe měly smyslově navazovat, není to však podmínkou. Kombinované známky v současné době převažují.

 

    • Obrazová ochranná známka je označení utvořené z realistického nebo abstraktního zobrazení lidí, ptáků, zvířat, věcí, různých symbolů nebo jiných obrazových motivů. Může být jednoduchá, složitá, barevná, černobílá, musí však splňovat požadavek rozlišovací způsobilosti. Aby obrazová známka plnila své poslání, musí být jednoduchá, estetická a působivá.

 

    • Prostorová ochranná známka je označení, které je tvořeno trojrozměrným (plastickým) vyobrazením. Předmětem ochrany může být zvláštní tvar výrobků, například tvary mýdla, nebo obaly jako jsou lahve, krabice, flakony. Tvar prostorové známky může být chráněn i jako průmyslový vzor.

 

    • Barva nebo kombinace barev - ochranná známka tvořená barvou nebo kombinací barev, která je svým odstínem specifická.

 

Malé doplnění na závěr. Každý druh známky má své výhody oproti ostatním. Obecně lze říci, že slovní známka má nejvyšší váhu; lze ji vyslovit i používat v jakémkoli textu. Kombinovaná známka má zase nejvyšší pravděpodobnost zápisu; vhodnou kombinací s obrazovým prvkem dosáhnete zápisu jinak nezapsatelného označení. Naproti tomu typická zapsaná barva odliší jakýkoli reklamní materiál, výrobek a podobně už vlastní vizualizací. Rozhlédněte se kolem sebe a všímejte si.

 

Patentová kancelář
Autor: Patentová kancelářWebsite: http://www.patentovakancelar.cz/
O autorovi
„Zachráníme vám TO, co každého vašeho potenciálního klienta zaujme na první pohled. Když TO nemáte, v podstatě nejste. Bez TOHO si vás všimne málokdo a už téměř nikdo si vás v záplavě ostatních nezapamatuje. Nemá si CO pamatovat a příště vás zase přehlédne. Bez TOHO o vás ani vyhledávač nezavadí. Kdo TO má, má úžasný a doslova hmatatelný náskok před konkurencí. Čím více TÍM zaujmete, tím více k vám proudí peníze. Čím více peněz, tím je TO silnější magnet na ještě větší peníze. Už je vám jasné, CO myslím? Ano, je to vaše OBCHODNÍ ZNAČKA! Vaše letenka do světa úspěchu. Cestujte po něm první třídou s námi. Vaše patentovakancelar.cz"