Ochranná známka se dá přihlásit do 1 - 45 tříd výrobků a služeb. Přesné vymezení každé služby nebo výrobku je definováno zařazením do dané třídy podle Niceské dohody. Této části doporučuji věnovat maximální pozornost. Odvíjí se od ní úspěšná budoucnost dané známky. Pokud uvedete nějaký neurčitý obecný údaj, úřad vás může vyzvat k odstranění této formální chyby. Stačí kamkoli do zatřídění uvést třeba slovo „například“ a úřad vám to „hodí na hlavu“.  

bird

 

Pozor na výhled do budoucnosti!

Než začnete tvořit seznam tříd a podtříd, důkladně se zamyslete nad výhledem do budoucna. U přihlášené známky lze provádět úpravy pouze omezeními v rozsahu tříd. Rozšířit seznam tříd dodatečně nelze. Jedině podat novou přihlášku a zaplatit další poplatek.

Nebezpečím je kopírování chyb a potlačení vaší jedinečnosti. To snad nechcete…

Když nějakou třídu/podtřídu opomenete, nedáte jí náležitou důležitost, nebo ji do přihlášky nezahrnete kvůli úspoře, vytvoříte skulinu pro konkurenci. Ta ji velmi ráda vyplní a využije místo vás. Stejně jako „špekulanti“ můžete pohodlně udělat porovnání se seznamy konkurenčních známek a podle toho zatřídit i své označení. Nebezpečím je kopírování chyb a potlačení vaší jedinečnosti. To snad nechcete…

Úplný třídník se seznamem podtříd naleznete na internetu. Pro názornost obsahu tříd uvedu náhodně vybranou třídu 39.

Obsah třídy 39: 

 • doprava,
 • balení a skladování zboží,
 • organizování cest.

Vysvětlivky:

Tato třída obsahuje zejména služby týkající se dopravy osob, zvířat nebo zboží z jednoho místa na druhé (doprava železniční, silniční, vodní, vzdušná nebo potrubím) a nutné služby spojené s těmito druhy dopravy, jakož i služby týkající se uskladnění zboží do skladiště nebo do jiné budovy za účelem jejich ochrany nebo uchování.

Třída obsahuje zejména:

 • služby, které poskytují společnosti mající v provozu stanice, mosty, převozní lodě (transbordéry, rail-road ferries) atd. používané přepravcem,
 • služby týkající se pronájmu dopravních vozidel,
 • služby týkající se námořních vleků, složení nákladů, provozu v přístavech a nástupištích (doky) a záchranné práce při ztroskotání lodí a jejich ztrátě nákladu,
 • služby týkající se balení zboží před odesláním,
 • služby týkající se sdělování informací ohledně cesty nebo dopravy zboží, které poskytují agenti nebo turistické kanceláře, nebo informace týkající se tarifů, jízdního řádu a dopravních způsobů,
 • služby týkající se kontroly vozidel nebo zboží před dopravou. 

Třída neobsahuje zejména:

 • služby týkající se propagace dopravních podniků, jakož i distribuce prospektů nebo propagace rádiem (tř. 35),
 • služby týkající se emisí cestovních šeků nebo akreditivů, které poskytují agenti nebo cestovní kanceláře (tř. 36),
 • služby týkající se pojištění (obchodní, požární, životní) během dopravy osob nebo zboží (tř. 36),
 • služby týkající se údržby a oprav vozidel, údržby nebo oprav předmětů, pokud jde o dopravu osob nebo zboží (tř. 37),
 • služby týkající se předprodeje (zajištění) hotelových pokojů prostřednictvím cestovních kanceláří a agentů (tř. 43).

Udělejte pro svůj úspěch maximum!

Z uvedené třídy je vidět, že to není tak snadné, jak to na první pohled může vypadat. Zvláště když si představíte dalších 44 více či méně obdobně ustanovených a „propojených“ tříd. Pro praktické a úspěšné zvládnutí problematiky je potřeba toho mít hodně nastudováno. Na druhou stranu nemějte obavy, je spousta přihlašovatelů, kteří si ochrannou známku také zvládli „udělat“ sami. 

 

Patentová kancelář
Autor: Patentová kancelářWebsite: http://www.patentovakancelar.cz/
O autorovi
„Zachráníme vám TO, co každého vašeho potenciálního klienta zaujme na první pohled. Když TO nemáte, v podstatě nejste. Bez TOHO si vás všimne málokdo a už téměř nikdo si vás v záplavě ostatních nezapamatuje. Nemá si CO pamatovat a příště vás zase přehlédne. Bez TOHO o vás ani vyhledávač nezavadí. Kdo TO má, má úžasný a doslova hmatatelný náskok před konkurencí. Čím více TÍM zaujmete, tím více k vám proudí peníze. Čím více peněz, tím je TO silnější magnet na ještě větší peníze. Už je vám jasné, CO myslím? Ano, je to vaše OBCHODNÍ ZNAČKA! Vaše letenka do světa úspěchu. Cestujte po něm první třídou s námi. Vaše patentovakancelar.cz"