Všechny hlavní důvody pro registraci ochranné známky v ČR platí také pro ochranu na zahraničních trzích. Proto se doporučuje registrace známky i v zahraničí, zejména pokud se exportem zabýváte v současnosti, nebo máte v úmyslu se jím zabývat v budoucnosti. Export výrobků, které budou označeny výraznou ochrannou známkou, pomůže spotřebitelům lépe si tyto výrobky zapamatovat a umožní vaší firmě budovat si reputaci a image u cizích spotřebitelů, což může v konečném důsledku znamenat váš větší zisk. Totéž platí obdobně i pro služby poskytované v zahraničí.

different

Existují tři hlavní způsoby, jak to provést. Národní cestou, mezinárodní registrací a ochrannou známkou EU.

Předpokladem pro mezinárodní zápis je existence již zapsané národní (např. české) ochranné známky.

Národní ochranná známka

Národní cestou lze známku přihlásit u příslušného zápisného úřadu konkrétního státu podobně jako českou národní přihlášku. K tomu je nutno v některých zemích obligatorní zastoupení spolupracujícím patentovým zástupcem z daného státu.

Mezinárodní registrace ochranné známky

Mezinárodní ochranná známka se registruje u Mezinárodního úřadu pro duševní vlastnictví v Ženevě (WIPO). Předpokladem pro mezinárodní zápis je existence již zapsané národní (např. české) ochranné známky. Jediným zápisem mezinárodní známky lze dosáhnout ochrany ve státech, které jsou členy Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek, resp. Protokolu k této dohodě (v současnosti si můžete vybrat libovolné země z cca 70 států světa včetně USA).

Ochranná známka Evropské unie

Ochranná známka EU se vztahuje na všechny členské státy Evropské unie. Podobně jako u mezinárodního zápisu, i zde lze jediným zápisem známky u EUIPO (European Union Intellectual Property Office) se sídlem v Alicante (Španělsko) dosáhnout ochrany ve více státech, respektive ve všech státech Evropské unie naráz. Není zde stanovena podmínka existence národní známky, tzn., že lze podat přihlášku přímo u EUIPO. Mezi nesporné výhody této známky patří i její automatické a bezplatné územní rozšiřování při dalším rozšíření EU, a také to, že k prokázání povinného užívání postačí užívání v jednom členském státě Evropské unie.

 

 

Patentová kancelář
Autor: Patentová kancelářWebsite: http://www.patentovakancelar.cz/
O autorovi
„Zachráníme vám TO, co každého vašeho potenciálního klienta zaujme na první pohled. Když TO nemáte, v podstatě nejste. Bez TOHO si vás všimne málokdo a už téměř nikdo si vás v záplavě ostatních nezapamatuje. Nemá si CO pamatovat a příště vás zase přehlédne. Bez TOHO o vás ani vyhledávač nezavadí. Kdo TO má, má úžasný a doslova hmatatelný náskok před konkurencí. Čím více TÍM zaujmete, tím více k vám proudí peníze. Čím více peněz, tím je TO silnější magnet na ještě větší peníze. Už je vám jasné, CO myslím? Ano, je to vaše OBCHODNÍ ZNAČKA! Vaše letenka do světa úspěchu. Cestujte po něm první třídou s námi. Vaše patentovakancelar.cz"