Neustále hledám způsoby, jak efektivně zhodnotit peníze. Banky dávají žalostné úroky, vždyť 0,6-1% nepokryje ani roční inflaci, různé pochybné MLM projekty nepodporuji a osobně si myslím, že to není cesta. Nějakou dobu jsem se zabýval i tradingem na burze, ale dospěl jsem k závěru, že to není pro mě, alespoň ne teď. Trading pohlcuje mnoho volného času a člověk musí být jaksi obrněn a co nejvíce se odosobnit od svých pocitů.

V okamžiku podání přihlášky a uvedení přihlašované známky v úředních databázích upozorňuji na nekalé praktiky některých společností, které obvykle během jednoho až dvou týdnů všechny přihlašovatele bez zastupování patentovou kanceláří osloví s nabídkou zveřejnění, registrace, či evidence v jejich vlastních databázích vedených na internetu.

Rozšířit si obzory vědění o předmětnou problematiku je jednoznačně záslužné. Pro praktické využití je přímo nevyhnutelné jít i do patřičné hloubky. Ale přiznejme si, nakolik se to kvůli jedné ochranné známce za pár tisícovek vyplatí?

O ochranných známkách jsme si řekli již mnoho. Dnes se podíváme na průběh zápisného řízení.

Je možné, že nápad na podobné označení měl již někdo před vámi. Pokud ano, klesá pravděpodobnost zápisu zásadním způsobem. Pokud ne, obezřetně udělejte vše pro to, aby všichni ostatní po vás v tom už měli jasno. Pro ověření vaší jedinečnosti a prvenství vřele doporučuji udělat nejprve obecný průzkum cílového trhu.

Všechny hlavní důvody pro registraci ochranné známky v ČR platí také pro ochranu na zahraničních trzích. Proto se doporučuje registrace známky i v zahraničí, zejména pokud se exportem zabýváte v současnosti, nebo máte v úmyslu se jím zabývat v budoucnosti. Export výrobků, které budou označeny výraznou ochrannou známkou, pomůže spotřebitelům lépe si tyto výrobky zapamatovat a umožní vaší firmě budovat si reputaci a image u cizích spotřebitelů, což může v konečném důsledku znamenat váš větší zisk. Totéž platí obdobně i pro služby poskytované v zahraničí.