Téma:

Vzdělávání jako firemní benefit aneb klíč pro obě strany

knowledge 

Doba, kdy platilo, že zaměstnance motivuje pouze mzda, je dávno pryč. Na vrcholu jsou taktéž firemní benefity.

Firemní benefity jsou v dnešní době standardem a samozřejmostí pro mnoho firem ale také pro mnoho zaměstnanců. Obecně je cílem benefitů motivovat k lepším výsledkům a loajalitě. Firemní benefity mohou ovlivňovat nejen firemní kulturu ale i samotné rozhodování o výběru vlastního pracovního místa.

Výhody mohou mít různou podobu, od těch standardních např. stravenky, služební telefon, pc a vůz pro soukromé účely, sick days, pitný režim na pracovišti až po ty opravdu hodnotnější nebo spíše netradiční formy motivace, jako např. cafeterie, péče o zdravý životní styl, work life balance nebo čím dál častější volnočasové aktivity, příspěvky na dovolenou atd.

V posledních letech však firmy přicházejí na to, že tyto „běžné“ výhody postrádají smysl motivace a nejsou tak efektivní. Proč? Standardizované finanční benefity jsou dostupné a nemají zřejmou přidanou hodnotu. Firmy od těchto benefitů samozřejmě neupouštějí, ale často k nim přidávají i nefinanční formy odměn, které mají daňové zvýhodnění i pro zaměstnance.

Mezi zaměstnanci jsou nejčastěji žádané benefity ve formě např. flexibilní pracovní doby, dnů dovolené navíc nebo odměny a benefity pro matky.

Firma má ale také své potřeby a požadavky, na které zaměstnanec musí brát zřetel.

Pojďme se však podívat na jeden benefit, který uspokojuje požadavky všech stran a tím je vzdělávání. V současné době lze vzdělávání zaměstnanců financovat z Evropských sociálních fondů a díky daňovému zvýhodnění, se vzdělávání stalo velmi častým a oblíbeným benefitem avšak zatím pouze pro firmy. Vzdělávat s pomocí Evropských fondů může každá společnost, která splní podmínky Operačního programu Zaměstnanost. Zhruba 70 miliard korun bude rozděleno v rámci Programu Zaměstnanost, přičemž příjem žádostí pro podnikatelské subjekty na podporu vzdělávání zaměstnanců se očekává na začátku roku 2016 a výzvy jsou zatím připravovány.

Zaměstnanec je tak vzděláván v rámci své profese a rozšiřuje své praktické dovednosti i teoretické znalosti, které si sebou ponese celý život. Je to odměna, která má v rámci profesní kariéry velkou hodnotu, efektivitu a účelnost pro vzdělávané i jejich zaměstnavatele. Výhodou této odměny je možnost systematického plánování vzdělávacích aktivit na různá období, dle vývoje a výroby firmy / poskytování služeb.

Podle nejnovějších průzkumů je vzdělávání na vzestupu a potvrzují to i vzdělávací společnosti. „Firma je tak vzdělaná, jak vzdělané má lidi.“ To je moto PhDr. Marie Jírů, která je sama majitelkou vzdělávací společnosti a dále hovoří o nutnosti vzdělávání z celoživotního pohledu. „Lidé by si měli uvědomit, že ty cenné zkušenosti nemusí získávat léta, získají je v rámci svého zaměstnání od profesionálů ve svém oboru za relativně krátkou dobu“, dodává PhDr. Marie Jírů.

life

Z pohledu zaměstnanců se však ze vzdělávání, které bylo z jejich strany využíváno minimálně, nebo na „doporučení“ zaměstnavatele, stala nutnost a z nutnosti benefit.

Dlouhodobě je vzdělávání v každé společnosti zaimplementováno do strategií, a pokud není, mělo by být. Investice do vzdělávání stávajících zaměstnanců je vždy výhodnější, než zaučovat nové pracovníky.

Díky neustálým změnám na trhu a měnící se ekonomické situaci, rostou také požadavky na kvalifikace zaměstnanců. Tím, že firma své lidi systematicky vzdělává, je konkurenceschopná a má více příležitostí a možností, jak ustát nejistou ekonomickou situaci. Proto zaměstnavatelé volí vzdělávání jako benefit a je to zcela pochopitelné v návaznosti na vývoj celé společnosti.

Vzdělávat lze opravdu skoro ve všem. Velká poptávka je však po odborných dovednostech, které ve výrobě a průmyslu velmi chybí. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků je velkým a palčivým problémem. Systematické vzdělávání v hard skills má příležitost částečně tento problém zmírnit. Začít se však musí již od škol. V mnoha projektech dochází k úspěšnému propojování škol a firem, tam jsou ti, kteří se mohou naučit - učit se. Pokud se začne ještě dnes, má systematické vzdělávání velmi dobré předpoklady pro celoživotní cyklus.

Vzdělávání jako benefit, má reálnou šanci na úspěch, ovšem zaměstnavatelé by měli klást větší důraz na spojení motivace a vzdělávání, nejen pro vývoj celé společnosti ale také v kontextu profesního růstu.

Zaměstnanci zatím nedokáží ocenit veškeré výhody tohoto benefitu i když si velmi dobře uvědomují svou konkurenceschopnost, vzdělávání však pro mnohé z nich končí vystudováním střední nebo vysoké školy. Mnohokrát tak škodí nejen sobě ale také společnosti, která díky postoji svého zaměstnance ztrácí náskok před konkurencí.

 

Autor:

Hana Kohoutová

Centrum andragogiky, s. r. o.

www.centrumandragogiky.cz

Redakce
Autor: Redakce
O autorovi
Radost, štěstí a peníze nejsou jen pro vyvolené. Jsme online magazín, který Vám pomůže v osobním růstu. Podporujeme každého s chuťí pohnout svým životem.