Protože čerpání dotací bývá často veřejností vnímáno jako jednoduchý proces, rádi bychom vás ze svých zkušeností upozornili na pár úskalí, která se mohou během celého dotačního procesu vyskytnout, a sami jsme si jimi v rámci realizace našich projektů prošli. Vezměme to ale od začátku:

money

ČERPÁM DOTACI - NAD ČÍM UVAŽOVAT, NEŽ SE DO TOHO PUSTÍTE?

1. Dotační proces je celkem zdlouhavý a administrativně náročný, proto doporučujeme, abyste se do něj nepouštěli sami, pokud se touto problematikou neživíte, nebo se tím opravdu nezabýváte. Často právě neodbornost může zapříčinit zamítnutí žádost z důvodů legislativních, formálních nedostatků a chyb.

 

 

ZVYKNĚTE SI NA POVINNOSTI - FORMÁLNÍ PROCESY

2. Ať už čerpáte dotaci na cokoliv, je nutné si uvědomit, že získáním peněžních prostředků vaše formální povinnosti nekončí, naopak začínají. Aby se finanční prostředky uvolňovaly, je nutné splňovat předem stanovené povinnosti. Velmi často se jedná v průběhu projektu o jiné vedení účetnictví, o zvláštní podmínky pro výběr dodavatelů, o monitorovací zprávy je-li v podmínkách, tak i udržitelnost a povinnou publicitu. Nesmíte také zapomenout, že každá sebemenší změna v projektu se musí dopředu hlásit!

 

 

O DOTACI MÁTE VÁŽNÝ ZÁJEM, CO DÁL?

3. Máte nápad a chcete ho realizovat a nejlépe financovat z fondů? Doporučujeme nejprve sepsat řádný podnikatelský záměr vč. finančních analýz. Tento záměr vám dá ucelený pohled na vaši myšlenku a zároveň vám usnadní výběr dotačního programu. POZOR i přes dokonalý záměr se může stát, že nebudete splňovat podmínky pro oprávněné žadatele.

Může nastat:

• další omezení např.: právní forma, počet zaměstnanců, velikost obratu, délka podnikání, odvětvová klasifikace ekonomických činností atp.,

• realizace projektu na předem stanovených územích či oblastech,

• rozpočet projektu se nevejde do stanovených hranic pro maximální nebo minimální výši podpory

• apod.

Veškeré tyto informace naleznete vždy v konkrétních výzvách nikoliv v obecných informacích!

 

FINANČNÍ STRÁNKA

4. Jak je známo, dotace se proplácí zpětně (po etapách) a proto doporučujeme mít finanční rezervu. Dotace vám budou totiž poskytnuty pouze na ty náklady, které přímo odpovídají podmínkám vybraného programu, tzn. způsobilé výdaje.

 

PÍŠEME PROJEKTOVOU ŽÁDOST

5. Psaní žádosti nebývá také příliš jednoduché, a doporučujeme postupovat dle pokynů pro žadatele a podat správně i veškeré přílohy ať už povinné či nepovinné a také analýzy jsou-li třeba. Je nutné dodržet obsahovou i formální stránku – strukturu vč. harmonogramu. Společnost Centrum andragogiky, s. r. o. má vysokou úspěšnost schválených žádostí, na rozdíl od jednotlivců, kteří si žádosti píší sami. Doporučujeme proto si na pomoc přizvat odbornou pomoc nebo si jimi nechat žádost kompletně zpracovat.

perfect

ODEVZDALI JSME PROJEKT A ČEKÁME

6. Žádost po odevzdání prochází kontrolou všech formálních náležitostí, v této chvíli ještě můžete být příslušným orgánem vyzvání k doplnění opomenutých či zřejmých podkladů nebo příloh. Poté co je žádost kompletní, přechází na hodnocení dle stanovených kritérií a dále, pokud splňuje hodnotící kritéria, jde žádost k finálnímu schválení. Žadatel se podpisem právního aktu stává příjemce dotace.

 

JSEM PŘÍJEMCE DOTACE - REALIZAČNÍ FÁZE

7. V tomto případě vám gratulujeme, získali jste dotaci na svůj projekt. Mějte na paměti, že musíte dodržet vše, co je v příručkách, včetně monitorovacích indikátorů v opačném případě můžete být vyzváni k vrácení části dotace, v horším případě by se jednalo o navrácení 100% podpory. Proto je nezbytné si již v začátcích říci, zda jste schopni splnit jednotlivé kroky a zda je vaše žádost reálná.

Dotace se rozdělují na tzv. měkké (vzdělávání) a tvrdé (investice, pořízení strojů, atp.). Každý z těchto typů se vyznačuje jinou formální stránkou a jinými podmínkami v upřesnění samotných výzev.

Ponecháme čistě na vašem úsudku, zda se do žádostí o dotace budete pouštět sami. Celý proces je velmi náročný na čas, odbornost, administrativu a finance, proto je vždy lepší přinejmenším se poradit s někým, kdo si tímto celým procesem již úspěšně prošel.

Pořekadlo „kovářova kobyla chodí bosa“, často bohužel platí pro různé poradenské společnosti, které doporučí klientovi projekt, ale sami do něj nejsou schopni jít. Neplatí to však o naší společnosti Centrum andragogiky, s. r. o., která na trhu jednoznačně vyčnívá díky svým zkušenostem. Poskytujeme ty nejaktuálnější a ověřitelné informace. Nekážeme vodu a nepijeme víno! Sami sepisujeme žádosti k vlastním projektům a procházíme celým dotačním procesem. V současné době máme mnoho úspěšných projektů za sebou a další, které nás teprve čekají.

Naše společnost nedávno oslavila desetileté výročí a stejně tak dlouho se věnuje dotacím, projektovým žádostem a celému dotačnímu procesu od sepsání žádosti, vybrání vhodné výzvy dle vašich požadavků až po komunikaci s poskytovatelem dotace. Náš realizační tým je sestaven z odborníků, kteří obsahují celé dotační spektrum napříč všemi obory podnikání. Usnadněte si práci a svěřte svou starost s dotacemi odborníkům s dlouholetou praxí.

Poradíme vám jak na dotace, ozvěte se nám.

Volejte na: 774 695 280

Pište na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


O společnosti Centrum andragogiky, s.r.o.

Naše společnost se specializuje na vzdělávání a poradenství. Krom komplexního systematického firemního vzdělávání, zefektivňování činnosti firem a organizací, zajišťuje Centrum andragogiky, s. r. o. také veškeré služby z oblasti čerpání dotací z Evropských strukturálních fondů. Pořádáme otevřené i uzavřené vzdělávací akce, konference, diskuse, nabízíme poradenství, analýzy vzdělávacích potřeb a realizaci uceleného programu. Své služby nabízíme nejen klientům z výrobní a nevýrobní podnikatelské sféry, ale také nepodnikatelským subjektům z různých odvětví. Často se setkáváme s tím, že je ještě mnoho firem, které neví, že zvýšení odbornosti jejich zaměstnanců nemusí být pro firmu téměř žádnou finanční zátěží. Na vzdělávání zaměstnanců lze získat peníze z ESF, konkrétně z nového Operačního programu Zaměstnanost (spuštění 31. 3. 2016). Centrum andragogiky se angažuje i v této oblasti a dlouhodobě pomáhá firmám se získáním peněz z ESF na různé oblasti vzdělávání (od sepsání žádosti až po samotnou realizaci). Pro naše klienty jsme již z EU získali téměř 450 milionů korun. Na vlastní projekty jsme čerpali z ESF necelých 37 milionů korun, díky nimž zvýšilo svou odbornost několik stovek pracovníků.

Naše vzdělávací akce probíhají buď „in house“ to znamená přímo u zákazníka, nebo na specializovaných pracovištích v rámci celé republiky. Školí se také v novém supermoderním školicím středisku Centra andragogiky v Hradci Králové, které bylo také mimo jiné pořízeno za spoluúčasti finančních prostředků z fondů EU.


Nové školicí středisko – příležitost v podobě dotace

Od založení Centra andragogiky, s. r. o. uplynul nějaký ten čas, a jak se společnost začala rozrůstat, vytvářela si další příležitosti, které v pronajatých prostorech nebylo možné realizovat. Proto se zrodil nápad na vlastní zázemí, s bezbariérovým přístupem. Pouhou náhodou byl na přestavbu a nástavbu vybrán původní objekt - stará Komárkova cihelna ve Svobodných Dvorech u Hradce Králové, v zanedbaném stavu. Ovšem při pohledu na výjimečnost místa s nádechem staletí se zrodil nápad. Vize byla spojit tradici, historii a otevřený prostor s moderní architekturou a přitom zachovat ráz krajiny a vytvořit tak dokonale funkční celek. Velkým otazníkem však byly možnosti a způsob financování celého projektu. Financování probíhalo částečně z vlastních zdrojů Centra andragogiky, s. r. o. Protože však v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj probíhají různé dotační tituly a zejména ve strukturálních fondech Evropské unie, je náš projekt také spolufinancován z již zmíněných dotací. Celková částka našeho investičního projektu byla 32 milionů korun, z toho činila dotace 60% a další zajištění nám poskytl bankovní sektor.

 

Autor: Hana Kohoutová

Redakce
Autor: Redakce
O autorovi
Radost, štěstí a peníze nejsou jen pro vyvolené. Jsme online magazín, který Vám pomůže v osobním růstu. Podporujeme každého s chuťí pohnout svým životem.