Podkategorie:

V okamžiku podání přihlášky a uvedení přihlašované známky v úředních databázích upozorňuji na nekalé praktiky některých společností, které obvykle během jednoho až dvou týdnů všechny přihlašovatele bez zastupování patentovou kanceláří osloví s nabídkou zveřejnění, registrace, či evidence v jejich vlastních databázích vedených na internetu.

Rozšířit si obzory vědění o předmětnou problematiku je jednoznačně záslužné. Pro praktické využití je přímo nevyhnutelné jít i do patřičné hloubky. Ale přiznejme si, nakolik se to kvůli jedné ochranné známce za pár tisícovek vyplatí?

O ochranných známkách jsme si řekli již mnoho. Dnes se podíváme na průběh zápisného řízení.

Je možné, že nápad na podobné označení měl již někdo před vámi. Pokud ano, klesá pravděpodobnost zápisu zásadním způsobem. Pokud ne, obezřetně udělejte vše pro to, aby všichni ostatní po vás v tom už měli jasno. Pro ověření vaší jedinečnosti a prvenství vřele doporučuji udělat nejprve obecný průzkum cílového trhu.

Všechny hlavní důvody pro registraci ochranné známky v ČR platí také pro ochranu na zahraničních trzích. Proto se doporučuje registrace známky i v zahraničí, zejména pokud se exportem zabýváte v současnosti, nebo máte v úmyslu se jím zabývat v budoucnosti. Export výrobků, které budou označeny výraznou ochrannou známkou, pomůže spotřebitelům lépe si tyto výrobky zapamatovat a umožní vaší firmě budovat si reputaci a image u cizích spotřebitelů, což může v konečném důsledku znamenat váš větší zisk. Totéž platí obdobně i pro služby poskytované v zahraničí.

Ochranná známka se dá přihlásit do 1 - 45 tříd výrobků a služeb. Přesné vymezení každé služby nebo výrobku je definováno zařazením do dané třídy podle Niceské dohody. Této části doporučuji věnovat maximální pozornost. Odvíjí se od ní úspěšná budoucnost dané známky. Pokud uvedete nějaký neurčitý obecný údaj, úřad vás může vyzvat k odstranění této formální chyby. Stačí kamkoli do zatřídění uvést třeba slovo „například“ a úřad vám to „hodí na hlavu“.